Kontakt z nami

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
tel. 77 4437 100
sekretariat@oodr.pl
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
NIP 747-10-02-433